Crossings Advisory is een onderdeel van Crossings, gevestigd aan de Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL te Den Haag.

 

Crossings is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jouw persoonsgegevens worden door Crossings verwerkt wanneer je gebruik maakt van de diensten van Crossings en/of wanneer je deze gegevens zelf verstrekt aan Crossings.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Crossings ontvangt deze gegevens van jou, bijvoorbeeld wanneer je de website bezoekt, het contactformulier op de website invult, een email stuurt of belt/appt/sms’t.

 

Van wie verwerkt Crossings persoonsgegevens?

Crossings verwerkt persoonsgegevens van iedere persoon waar contact mee is en/of die de website 
www.crossings-advisory.nl bezoekt.

 

Waar gebruikt Crossings je persoonsgegevens voor?
Crossings verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Crossings uit te kunnen voeren;

 • om je te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten;

 • om je de mogelijkheid te bieden een account te maken wanneer je een reactie wilt achterlaten in het blog;

 • om het aanbod van producten, diensten en content af te stemmen op jouw voorkeuren;

 • voor het afhandelen van de betaling;

 • voor het verzenden van een nieuwsbrief;

 • of omdat hier een wettelijke verplichting voor is.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Crossings?

In verband met bovenstaande doelen verwerkt Crossings de volgende persoonsgegevens: 

 • voor- en achternaam, 

 • geslacht,

 • adresgegevens, 

 • telefoonnummer, 

 • e-mailadres, 

 • bankrekeningnummer

 

Daarnaast worden gegevens verwerkt die door jou actief aan Crossings verstrekt worden.

 

Verwerkt Crossings bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
Crossings verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Crossings kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

 

Als je er van overtuigd bent dat Crossings zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft  verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@crossings.co.nl. De gegevens zullen dan worden verwijdert.

 

Hoe lang bewaart Crossings persoonsgegevens?

Crossings bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, maximaal 2 jaar na het laatste contact met Crossings en/of bezoek aan de website, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Deelt Crossings persoonsgegevens met derden?

Crossings verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Crossings gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Google Analytics

Crossings gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website van Crossings Advisory gebruiken. 

 

Crossings heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de data. Verder heeft Crossings Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. En tot slot worden de IP-adressen geanonimiseerd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Crossings en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die bij Crossings bekent zijn in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@crossings.co.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Crossings jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Crossings reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

 

Crossings wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe beveiligd Crossings persoonsgegevens?

Crossings neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Crossings via info@crossings.co.nl.

 

Links

Op de website van Crossings kunnen links naar andere websites staan. Crossings is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites en adviseert je dan ook om altijd het privacy statement van de betreffende website te lezen.

 

Wijzigingen aan deze privacy policy statement

Dit is het Privacy Statement van Crossings.

Crossings kan dit privacy statement zo nu en dan bijwerken. Een grote verandering in dit privacy statement zal op de website worden vermeld.

De laatste wijziging was op 3 juli 2018. De meest recente versie vind je altijd op www.crossings-advisory.nl.

 

Contactgegevens:
 

Crossings Advisory

Zuid Hollandlaan 7 

2569 AL Den Haag
+31 70 88 72 277

info@crossings.co.nl

www.crossings-advisory.nl

www.crossings.co.nl

Privacy Statement

Home > Over Crossings > Disclaimer

DEN HAAG

Zuid Hollandlaan 7

2596 AL Den Haag
(Mailing address)

AMSTERDAM

Barbara Strozillalaan 101-201
1083 HN Amsterdam

ROTTERDAM

Hofplein 20
3032 AC  Rotterdam

CONTACT

THE NETHERLANDS

Follow us

CROSSINGS

Meet our family:

CROSSINGS ADVISORY

© 2020 | Logo & website proudly created byMichiel

General Terms  |  Disclaimer  |  Privacy Statement